Wykorzystanie wiedzy do transformacji energetycznej sterowanej przez obywateli

Ambitne cele UE w zakresie dekarbonizacji nie mogą zostać osiągnięte wyłącznie dzięki technologii.

Jakie są warunki społeczne, gospodarcze i prawne, które umożliwią zmianę naszego modelu energetycznego: od scentralizowanego systemu energetycznego do systemu zdecentralizowanego, od społeczeństwa biernych konsumentów energii do społeczeństwa uprawnionych, zaangażowanych obywateli energii?

Zbierając spostrzeżenia z dziedziny prawa, ekonomii i psychologii, EC² udzieli odpowiedzi na temat tego, jak ułatwić i wzmocnić obywatelstwo energetyczne. Współtworzenie wiedzy z gminami, społecznościami energetycznymi i obywatelami wzmocni badania, aby dostarczyć zaleceń wspierających cele UE w zakresie energii i dekarbonizacji.

W ramach projektu opracowana zostanie jasna koncepcja obywatelstwa energetycznego i zebrane zostaną możliwe do zastosowania spostrzeżenia na temat optymalnych warunków dla jego rozwoju. Szczególny nacisk położono na rolę społeczności energetycznych oraz na to, jak ich struktura może pomóc - lub przeszkodzić - w tworzeniu obywateli energetycznych.

Zdobyta wiedza doprowadzi do opracowania polityki, narzędzi i praktyk, które będą wspierać zrównoważone, sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu społecznemu przejście do społeczeństwa niskoemisyjnego z obywatelami w centrum uwagi.

Wspieranie badań, polityki i praktyki
Aby poczynić postępy w dziedzinie badań i informować o polityce i praktyce w zakresie społeczności energetycznych i obywatelstwa energetycznego na rzecz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, projekt przedstawi:

1 Katalog barier i ułatwień prawnych i ekonomicznych w zakresie obywatelstwa energetycznego
2 Skalę pomiarową pozwalająca zmierzyć, jak obywatelstwo energetyczne kształtuje się u poszczególnych osób.

3 Współtworzone ko-kreacyjne narzędzia dla społeczności energetycznych
4 Informacje na temat polityki obywatelstwa energetycznego, zestawy do wzmacniania pozycji obywateli oraz akademię obywatelstwa energetycznego

Cele EC²

Poprzez badania empiryczne, analizę teoretyczną i działania współtworzące z różnymi interesariuszami, projekt będzie...

1 Zapewniał narzędzia oparte na dowodach oraz cyfrowy program szkoleniowy w celu zwiększenia skali obywatelstwa energetycznego i społeczności energetycznych

2 Opracowywał praktyczne zalecenia i raporty dla decydentów politycznych poprzez powiązanie wyników projektu z polityką i praktyką.

3 Dostarczał sprawdzonych narzędzi wspierających obywatelstwo energetyczne i społeczności energetyczne

4 Wspierał integrację obywatelstwa energetycznego i społeczności energetycznych

5Pogłębiał nasze zrozumienie obywatelstwa energetycznego oraz tego, jak wzmocnić pozycję obywateli, aby stali się obywatelami energetycznymi

6 Określał warunki prawne i ekonomiczne wspierające lub utrudniające obywatelstwo energetyczne

7 Umożliwiał dowiedzenie się, jak obywatelstwo energetyczne kształtuje i wpływa na sektor energetyczny, transformację energetyczną oraz osiągnięcie celów UE w zakresie dekarbonizacji.

Poznaj naszą metodologię »
Top