Partnerzy

Partnerstwo ogólnoeuropejskie

EC² zrzesza partnerów z wielu dyscyplin i sektorów, od uniwersytetów, przez gminy, po lokalne społeczności energetyczne. W ten sposób zapewniamy zgodność akademickiego rygoru z rzeczywistymi doświadczeniami kluczowych interesariuszy, które przełożą się na zmianę polityki w celu wsparcia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Badania naukowe i środowisko akademickie

Center for Social Innovation ZSI (Austria)

Universität Graz (Austria)

Universität Leipzig (Niemcy)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska)

Rijksuniversiteit Groningen (Niderlandy)

Gminy

Groningen Municipality (Niderlandy)

Commune di Scalenghe (Włochy)

Gmina Prusice (Polska)

Wspólnoty energetyczne

Buurkracht Projecten B.V. (Niderlandy)

Ture Nirvane Societa' Cooperativa Sociale di Comunita' (Włochy)

Arterra Bizimodu (Hiszpania)

Housing Cooperative Wrocław South (HCWS, Polska)

Sieci

Global Ecovillage Network of Europe (Niemcy)

ICLEI - Local Governments for Sustainability (Niemcy)

Top