Metodologia

EC² stosuje zarówno interdyscyplinarne, jak i transdyscyplinarne podejście, aby uzyskać dogłębną konceptualizację obywatelstwa energetycznego. Pozwoli to również na lepsze zrozumienie barier i ułatwień w rozwoju społeczności energetycznych i obywatelstwa energetycznego, a także wzajemnych powiązań między nimi. EC² działa poprzez:

  • Badania teoretyczne nad prawnymi, ekonomicznymi i psychologicznymi aspektami wspólnot energetycznych i obywatelstwa energetycznego.
  • Empiryczne badania laboratoryjne i terenowe nad społecznościami energetycznymi i obywatelstwem energetycznym
  • Warsztaty współtworzenia z kluczowymi interesariuszami, w tym gminami, wspólnotami energetycznymi i obywatelami.

Czym jest obywatelstwo energetyczne?

Jak myślą, czują i działają obywatele energetyczni? Czego społeczeństwo oczekuje od obywateli sektora energetycznego, a czego obywatele sektora energetycznego oczekują od społeczeństwa? Jakie obowiązki i prawa wiążą się z obywatelstwem energetycznym? Jakie koncepcje siebie, rynku i społeczeństwa kryją się za obywatelstwem energetycznym?

Oto niektóre z pytań, na które postaramy się odpowiedzieć.

Opierając się na wiedzy z zakresu prawa, psychologii i ekonomii oraz łącząc analizę teoretyczną z empirycznymi badaniami terenowymi i laboratoryjnymi, analiza naukowa projektu zostanie wzbogacona o proces współtworzenia wiedzy, w którym uczestniczą różni aktorzy z całego sektora energetycznego, aby zapewnić, że wszystkie wyniki są oparte na rzeczywistym zrozumieniu przemysłu energetycznego, społeczności energetycznych i samych obywateli.

Wyniki projektu pozwolą na opracowanie narzędzi i zaleceń, które umożliwią wzmocnienie pozycji obywateli, wsparcie polityki i zarządzania, a ostatecznie ułatwią przejście na czystą energię.

Pogłębione badania krajowe

Wyniki projektu będą oparte na badaniach, w tym na dogłębnych studiach w czterech krajach: Holandii, Hiszpanii, Włoszech i Polsce. Zintegrują one opinię krajowych partnerów badawczych z praktycznymi doświadczeniami lokalnych społeczności energetycznych i gmin w różnych kontekstach kulturowych i społeczno-gospodarczych. Ta różnorodność podmiotów i poziom zaawansowania pozwoli na lepsze zrozumienie barier i czynników stymulujących rozwój obywatelstwa energetycznego.

Poznaj naszych Partnerów »
Top